Satelity Teplice

Výrobci

LiveZilla Live Help
LiveZilla Live Chat

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Obchodním balíkem České pošty. Cena je 189 Kč za zásilku. Balné zdarma.

6) DODACÍ LHŮTA

Zboží , které je skladem odesíláme do 48 hodin. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Zboží se mění do 14 dnů od koupě. .

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (vrácení zboží)

Bylo - li zboží zakoupeno prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Za odstoupení se považuje také vrácení zboží spolu s kopií dokladu prokazující jeho koupi. Při oznámení odstoupení od kupní smlouvy je vhodné, aby kupující uvedl číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložil originál dokladu o koupi zboží. Prodávající žádá o uvedení případného důvodu odstoupení od smlouvy (není zákonem vyžadováno a ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však zkvalitnit služby.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a obě strany si musí vrátit vzájemná plnění. Dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů od odstoupení zákazníkovi vrátit kupní cenu. Kupující však nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil dodavateli v souvislosti s dodáním zboží přepravcem (dopravné). Kupující, pokud již zboží obdržel a převzal, je povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží, a to v neporušeném stavu, nepoškozené(zejména bez škrábanců), kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi). Dodavatel je oprávněn vůči kupujícímu požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s odstoupením od smlouvy (např. otestování plné funkčnosti - náklad cca 200 Kč, náklady na uvedení zboží v původní stav, pokud je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu ) a kupující je povinen tyto náklady na výzvu prodávajícího uhradit.

Je vhodné, aby kupující při odstoupení uvedl, jakým způsobem mu mají být zaslány finanční prostředky za vrácené zboží.

 

Bezdůvodné vrácení zboží není možné při osobním odběru a zaplacení na naší prodejně.

Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. .

 

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 


 

Pavel Beneš

Skupova 16

415 01  Teplice


Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky